"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL - PRIVADOS - Expedientes en Trámite

Exp.nº.P6/18

PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA O PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 141919,92 (0)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 16/04/2018

Exp.nº.P3/18

SEGURO DE ACCIDENTES PARA OS ALUMNOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación O importe máximo de licitación (prima anual por alumno) refírese a modalidade 1, e é de 1,3 euros (recargos e impostos engadidos). O importe a aboar por cada alumno é de 10,7 euros na modalidade 2 manténdose inalterable durante toda a duración inicial do contrato, ou de se-lo caso, das súas prórrogas. (0,00)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 23/02/2018

Exp.nº.P4/18

PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVÍL PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 56.000.-€ (todos os impostos incluídos) (0,00.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 19/02/2018

Exp.nº.P1/15

PÓLIZA DE SEGURO PARA O PROXECTO EUROPEO ERASMUS MUNDUS GREEN TECH WB DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación //45.-€//mes (Todos os impostos engadidos)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 22/04/2015

Exp.nº.P5/14

PÓLIZA DE SEGURO DE DANOS MATERIAIS PARA OS BENS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 240.000.-€ (0,00.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 26/01/2015

Exp.nº.P1/14

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILDIADE CIVIL PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 50.000.-euros (0.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 24/03/2014

Exp.nº.P2/13

SELECCIÓN DUHNA ENTIDADE XESTORA E CUSTODIA POR UNHA ENTIDADE DEPOSITARIA DO PLAN DE PENSIÓNS DE SISTEMA DE EMPLEO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación Comisións dacordo co apartado 4 da FRC do prego de bases
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 23/12/2013


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados