"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL - PRIVADOS - Expedientes en Trámite

Exp.nº.P1/15

PÓLIZA DE SEGURO PARA O PROXECTO EUROPEO ERASMUS MUNDUS GREEN TECH WB DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación //45.-€//mes (Todos os impostos engadidos)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 22/04/2015

Exp.nº.P5/14

PÓLIZA DE SEGURO DE DANOS MATERIAIS PARA OS BENS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 240.000.-€ (0,00.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 26/01/2015

Exp.nº.P1/14

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILDIADE CIVIL PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 50.000.-euros (0.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 24/03/2014

Exp.nº.P2/13

SELECCIÓN DUHNA ENTIDADE XESTORA E CUSTODIA POR UNHA ENTIDADE DEPOSITARIA DO PLAN DE PENSIÓNS DE SISTEMA DE EMPLEO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación Comisións dacordo co apartado 4 da FRC do prego de bases
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 23/12/2013

Exp.nº.P1/13

PÓLIZA DE SEGURO PARA O PROXECTO EUROPEO ERASMUS GREENIT DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 50.-euros/mes (todos os impostos e recargos incluídos)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 11/03/2013


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados