"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Servizos - Expedientes en Trámite

Exp.nº.303/17

SERVIZO DE MANTEMENTO DE ELEVADORES, SALVAESCALEIRAS, PORTAS AUTOMATICAS E BARREIRAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 3 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Acordo Marco
Fin do prazo de presentación: 08/01/2018

Exp.nº.322/17

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN SOFTWARE PARA A ANÁLISE DO RENDEMENTO NO FÚTBOL

Importe de licitación 21.487.-€ (4.512,27.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Acordo Marco
Fin do prazo de presentación: 29/11/2017

Exp.nº.328/17

SERVIZO DE OPERACION MANTEMENTO E MELLORA CONTINUA DO CAMPUS MULTIMEDIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 215.000 (45.150)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 26/12/2017

Exp.nº.326/17

DIRECCIÓN ARTÍSTICO-TÉCNICA DOS COROS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 02/11/2017

Exp.nº.325/17

REALIZACIÓN DUN INFORME DE AUDITORÍA E MEMORÁNDo DE RECOMENDACIONS DAS CONTAS ANUALES DA UNIVERSIDAD DE VIGO DOS ANOS 2017 E 2018

Importe de licitación 69.421,49.-€ (14.578,51.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 26/10/2017

Exp.nº.327/17

SERVIZO DE OPERACIÓN, MANTEMENTO E MELLORA CONTINUA DO CAMPUS MULTIMEDIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 80.000 euros (16.800 euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.314/17

SERVIZO DE CAFETERIA E CAFETERÍA - COMEDOR EN DIVERSOS CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO (2 lotes)

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 14/09/2017

Exp.nº.318/17

SERVIZO DE RECOLLIDA E XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO RESPETUOSO CO MEDIO AMBIENTE

Importe de licitación Está desagregado por importes unitarios. Os importes unitarios máximos de licitación para cada concepto son os indicados no anexo 2 do prego de prescricións técnicas. (Cada concepto unitario tiene su IVA correspondiente. Véxase o anexo 2 do prego de prescricións técnicas.)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 25/08/2017

Exp.nº.312/17

SERVIZO DE TELEFONÍA MÓBIL DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 338.442,51 (71.072,93)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Acordo Marco
Fin do prazo de presentación: 28/08/2017


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados