"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Servizos - Expedientes en Trámite

Exp.nº.305/17

SERVIZO DE APOIO PSICOPEDAGÓXICO AOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS CAMPUS DE VIGO E PONTEVEDRA

Importe de licitación 15,91 € /hora (3,34 € / hora)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 15/05/2017

Exp.nº.311/17

REDACCIÓN DE PROXECTO DE EXECUCIÓN E DIRECCIÓN DE OBRA DO CENTRO CIENTÍFICO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (CACTI). MÓDULO AMS

Importe de licitación 40.000.-€ (8.400.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 26/05/2017

Exp.nº.315/17

SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO MEDIOAMBENTE E COA SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL EN DIVERSOS CENTROS E INSTALACIÓNS DA UNVIVERSIDADE DE VIGO - 7 LOTES

Importe de licitación 7 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 31/05/2017

Exp.nº.308/17

SERVIZO DE FORMACIÓN TEATRAL E ORGANIZACIÓN DE MOSTRAS DE TEATRO NOS CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE VIGO ( 2 LOTES)

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 10/05/2017

Exp.nº.304/17

SERVIZO DE APOIO TÉCNICO E PROFESIONAL ÁS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE

Importe de licitación 28 € por enquisa (máximo 8.000 encuestas) Gasto máximo autorizado: 448.000.-euros (5,88 € por enquisa Gasto máximo autorizado: 94.080.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 22/05/2017

Exp.nº.313/17

SERVIZO DE MANTEMENTO E SOPORTE DO PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS MILLENIUM

Importe de licitación 56.180.-€ (11.797,80.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.307/17

DESENVOLVEMENTO DUN NOVO APLICATIVO DE XESTIÓN ECONÓMICA PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO-NOVO XESTICONTA

Importe de licitación 300.000.-€ (63.000.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 22/05/2017

Exp.nº.302/17

SERVIZO DE TELEFONÍA FIXA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 165.000.-euros (34.650.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 03/04/2017

Exp.nº.301/17

SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO RESPECTUOSO CO MEDIO AMBIENTE DOS ECOSISTEMAS AXARDINADOS, NATURALIZADOS E FORESTAIS DOS CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 590.000.-euros (123.900.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 20/03/2017

Exp.nº.INFORMACION PREVIA 00/17

PERIODO DE CONSULTA AO MERCADO CON CARACTER PREVIO A LICITACION DUN EXPEDIENTE PARA A CONTRATACION DUN APLICATIVO INFORMATICO DE XESTION ECONOMICA

Importe de licitación 0 (0)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Contrato Menor
Fin do prazo de presentación: 18/01/2017


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados