"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Servizos - Expedientes en Trámite

Exp.nº.308/18

SERVIZO DE AXENCIA DE VIAXES

Importe de licitación 3 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Acordo Marco
Fin do prazo de presentación: 10/04/2018

Exp.nº.300/18

SERVIZO DE IMPRESION E PERSONALIZACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS, SUPLEMENTO EUROPEO AO TÍTULO, TÍTULOS PROPIOS, DIPLOMAS Y OTROS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO

Importe de licitación 1.- Impresión e personalización de título universitario oficial (no conxunto): 14,10 € 2.- Impresión e personalización de título universitario oficial (conxunto): 18 € 3.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 1044/2003: 4,85 € 4.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 22/2015: 5 € 5.- Titulo propio e/o diploma: 3,90 € (1.- Impresión e personalización de título universitario oficial (no conxunto): 2,96 € 2.- Impresión e personalización de título universitario oficial (conxunto): 3,78 € 3.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 1044/2003: 1,02 € 4.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 22/2015: 1,05 € 5.- Titulo propio e/o diploma: 0,82 €)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 09/04/2018

Exp.nº.304/18

SERVIZO DE MODELOS EN VIVO PARA A FACULTADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 38 euros/hora (7,98 euros/hora)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 30/04/2018

Exp.nº.306/18

SERVIZO DE OPERACIÓN, MANTEMENTO E MELLORA CONTÍNUA DO CAMPUS MULTIMEDIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 430.000 euros (90.300 euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 09/04/2018

Exp.nº.307/18

REDACCIÓN DE PROXECTO E DIRECCIÓN DE OBRA DO CAMBIO DE CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO MIRALLES

Importe de licitación 59.900.-€ (12.579.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.303/18

XESTIÓN INTEGRA DA ESCOLA INFANTIL DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CAMPUS DE OURENSE

Importe de licitación 1.200 EUROS CANON BIANUAL (252.- EUROS)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 28/02/2018

Exp.nº.332/17

SERVIZO PARA A POSTA EN ORBITA DUN NANO SATELITE TIPO CUBESAT DE 2U (LUME 1)

Importe de licitación 150.000 (31.500)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 01/02/2018

Exp.nº.331/17

SERVIZO DE CAMPUS CAMP NA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 05/01/2018

Exp.nº.303/17

SERVIZO DE MANTEMENTO DE ELEVADORES, SALVAESCALEIRAS, PORTAS AUTOMATICAS E BARREIRAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 3 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Acordo Marco
Fin do prazo de presentación: 08/01/2018

Exp.nº.322/17

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN SOFTWARE PARA A ANÁLISE DO RENDEMENTO NO FÚTBOL

Importe de licitación 21.487.-€ (4.512,27.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Acordo Marco
Fin do prazo de presentación: 29/11/2017


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados