"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Servizos - Expedientes en Trámite

Exp.nº.318/17

SERVIZO DE RECOLLIDA E XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO RESPETUOSO CO MEDIO AMBIENTE

Importe de licitación Está desagregado por importes unitarios. Os importes unitarios máximos de licitación para cada concepto son os indicados no anexo 2 do prego de prescricións técnicas. (Cada concepto unitario tiene su IVA correspondiente. Véxase o anexo 2 do prego de prescricións técnicas.)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 25/08/2017

Exp.nº.312/17

SERVIZO DE TELEFONÍA MÓBIL DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 338.442,51 (71.072,93)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Acordo Marco
Fin do prazo de presentación: 28/08/2017

Exp.nº.317/17

REDACCIÓN DE PROXECTO E DIRECCIÓN DA OBRA DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO FARADAY NA ETEA

Importe de licitación 167.000 euros (35.070 euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 14/08/2017

Exp.nº.319/17

SERVIZO DE LIMPEZA RESPECTUOSO CO MEDIOAMBIENTE E COA SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL EN DIVERSOS CENTROS E INSTALACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO - 2 LOTES

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 31/07/2017

Exp.nº.316/17

SERVIZO DE SECUENCIACIÓN MASIVA DE XENOMAS COMPLETOS TUMORALES HUMANOS. Financiado polo MINECO- Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER (BFU2015-63774-P). Data límite para executar os fondos: 31/12/2018.

Importe de licitación 1.500 € (315 €)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 15/06/2017

Exp.nº.306/17

SERVIZO DE ANÁLISE DE SECUENCIACIÓN DE XENOMA DE REFERENCIA E DE TRANSCRIPTOMAS-FINANCIADO POLA AXENCIA EXECUTIVA DO CONSELLO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERCEA) NO MARCO DA CONVOCATORIA ERC STARTING GRANT DO PROGRAMA HORIZON 2020 DA COMISIÓN EUROPEA

Importe de licitación Actividades A e B (100.000 euros) Actividad C (...100X coverage...) (3.600 euros) Actividad C (... 35X coverage...) (1.200 euros) (Actividades A e B (21.000 euros) Actividade C (...100X coverage...) (756 euros) Actividade C (... 35X coverage...) (252 euros))
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 24/05/2017

Exp.nº.305/17

SERVIZO DE APOIO PSICOPEDAGÓXICO AOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS CAMPUS DE VIGO E PONTEVEDRA

Importe de licitación 15,91 € /hora (3,34 € / hora)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 15/05/2017

Exp.nº.311/17

REDACCIÓN DE PROXECTO DE EXECUCIÓN E DIRECCIÓN DE OBRA DO CENTRO CIENTÍFICO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (CACTI). MÓDULO AMS

Importe de licitación 40.000.-€ (8.400.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 26/05/2017

Exp.nº.315/17

SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO MEDIOAMBENTE E COA SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL EN DIVERSOS CENTROS E INSTALACIÓNS DA UNVIVERSIDADE DE VIGO - 7 LOTES

Importe de licitación 7 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 31/05/2017


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados