"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Servizos - Expedientes Rematados

Exp.nº.2AE/16

SERVIZO DE CAFETERIA COMEDOR EN DIVERSOS CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO (2 LOTES)

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 11/11/2016

Exp.nº.300/11

SERVIZO DE XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 80.508,47 (14.491,53)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 10/02/2011

Exp.nº.300/14

SERVIZO DE CAMPUS CAMP 2014 (CAMPUS DE VIGO E PONTEVEDRA)

Importe de licitación 22.314,05 € (4.685,95 €)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.300/15

SERVICIO DE VIXILANCIA PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO RESPECTUOSO CO MEDIO AMBIENTE

Importe de licitación 1.238.000 euros (259.980 euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 25/03/2015

Exp.nº.300/16

UNIDADE TÉCNICA PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE ARQUITECTURA, ENXEÑERÍA E AFÍNS PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 530.000,00€ (111.300,00.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 28/06/2016

Exp.nº.300/18

SERVIZO DE IMPRESION E PERSONALIZACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS, SUPLEMENTO EUROPEO AO TÍTULO, TÍTULOS PROPIOS, DIPLOMAS Y OTROS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO

Importe de licitación 1.- Impresión e personalización de título universitario oficial (no conxunto): 14,10 € 2.- Impresión e personalización de título universitario oficial (conxunto): 18 € 3.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 1044/2003: 4,85 € 4.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 22/2015: 5 € 5.- Titulo propio e/o diploma: 3,90 € (1.- Impresión e personalización de título universitario oficial (no conxunto): 2,96 € 2.- Impresión e personalización de título universitario oficial (conxunto): 3,78 € 3.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 1044/2003: 1,02 € 4.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 22/2015: 1,05 € 5.- Titulo propio e/o diploma: 0,82 €)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 09/04/2018

Exp.nº.301/10

SERVIZO DE TELEFONÍA MÓBIL, SERVIZO DE TELEFONÍA FIXA E SERVIZO DE MENSAXERÍA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación -
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación:

Exp.nº.301/12

SOPORTE PARA A IMPLEMENTACIÓN DAS ACTIVIDADES DEFINIDAS NA FOLLA DE RUTA PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DO PROXECTO CAMPUS DO MAR

Importe de licitación 140.000 € (25.200 €)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 01/03/2012

Exp.nº.301/13

SERVIZO DE OPERACIÓN, MANTEMENTO E MELLORA CONTINUA DO CAMPUS MULTIMEDIA DA UNIVERSIDADE DE vIGO

Importe de licitación 295.000 € (61.950 €)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 03/06/2013

Exp.nº.301/14

SERVIZO DE APOIO PSICOPEDAGÓXICO AOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CAMPUS DE OURENSE

Importe de licitación 15,91€ (3,34€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados