"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Obras - Expedientes en Trámite

Exp.nº.403/17

OBRA DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA ZOOTECA, LITOTECA E HERBARIO NO CAMPUS DE VIGO

Importe de licitación 408.697,23.-€ (85.826,42.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 06/11/2017

Exp.nº.404/17

REFORMA DE DOTACIÓN DE INSTALACIÓNS DE INVERNADOIRO NO CAMPUS NORTE DE OURENSE

Importe de licitación 112.580.-€ (23.641,80.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.402/17

AMPLIACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIÓNS PARA A EXPERIMENTACIÓN EN MESOCOSMOS DA ESTACIÓN MARINA DE TORALLA-ECIMAT

Importe de licitación 197.827,36.-€ (41.543,75.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.401/17

EXECUCIÓN DE MODIFICACIÓNS E REFORMAS NAS INSTALACIÓNS ACTUAIS NA NAVE TALLER. EDIFICIO MTI..

Importe de licitación 324.900,66 (68.229,14)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 05/09/2017

Exp.nº.403/16

LEGALIZACIÓN E ACONDICIONAMENTO DO SÓTANO 2 NO EDIFICIO XURÍDICO-EMPRESAIAL DE OURENSE

Importe de licitación 314.905,10.-€ (66.130,07.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 14/11/2016

Exp.nº.402/16

Ampliación do aparcadoiro de Ciencias da Educación e do Deporte no Campus Universitario de Pontevedra

Importe de licitación 77.974,88.-€ (16.374,42.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.401/16

REFORMA E REDISTRIBUCIÓN DE ANDAR NO EDIFICIO CACTI 2 DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 121.530,15€ (25.521,33.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.400/16

EDIFICIO DO CAMPUS DE AUGA NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE

Importe de licitación 3.424.402,31€ (719.124,49€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 25/04/2016

Exp.nº.404/15

MELLORAS NA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAIXA TENSIÓN NO EDIFICIO NOVO CACTI

Importe de licitación 194.168,86.-€ (40.775,46.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados