"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Obras - Expedientes en Trámite

Exp.nº.403/16

LEGALIZACIÓN E ACONDICIONAMENTO DO SÓTANO 2 NO EDIFICIO XURÍDICO-EMPRESAIAL DE OURENSE

Importe de licitación 314.905,10.-€ (66.130,07.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 14/11/2016

Exp.nº.402/16

Ampliación do aparcadoiro de Ciencias da Educación e do Deporte no Campus Universitario de Pontevedra

Importe de licitación 77.974,88.-€ (16.374,42.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.401/16

REFORMA E REDISTRIBUCIÓN DE ANDAR NO EDIFICIO CACTI 2 DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 121.530,15€ (25.521,33.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.400/16

EDIFICIO DO CAMPUS DE AUGA NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE

Importe de licitación 3.424.402,31€ (719.124,49€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 25/04/2016

Exp.nº.404/15

MELLORAS NA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAIXA TENSIÓN NO EDIFICIO NOVO CACTI

Importe de licitación 194.168,86.-€ (40.775,46.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.402/15

MODIFICACIÓNS E REFORMAS NAS INSTALACIOÓNS ACTUAIS, PARA ADAPTACIÓN DE ESPAZOS A NOVAS NECESIDADES DOS GRUPOS DE TRABALLO NO EDIFICIO NOVO CACTI

Importe de licitación 100.000.-€ (21.000.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.401/15

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN EN AULAS DE PINTURA EN PLANTA BAIXA E SEGUNDA DA FACULTADE DE BELAS ARTES

Importe de licitación 115.216,29 (24.195,42)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.400/15

LABORATORIO ESPECIAL DE BIOCONTENCION PARA EXPERIMENTACIÓN EN CULTIVOS CELULARES NO EDIFICIO CINBIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO.Financiamento: Fondos FEDER

Importe de licitación 191.133.-€ (40.137,93.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados