"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Obras - Expedientes Rematados

Exp.nº.400/12

ADECUACIÓN DO CONTORNO NA FACULTADE DE CC DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE E FRENTE DA ESCOLA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA CAMPUS UNIVERSITARIO DA XUNQUEIRA EN PONTEVEDRA

Importe de licitación 382.548,24 (80.335,13)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 29/10/2012

Exp.nº.400/14

ACONDICIONAMENTO DE FACHADAS EN TALLERES E LABORATORIOS DA E.T.S.E.I. CAMPUS DE LAGOAS-MARCOSENDE

Importe de licitación 139.801,20 (29.358,25)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.400/15

LABORATORIO ESPECIAL DE BIOCONTENCION PARA EXPERIMENTACIÓN EN CULTIVOS CELULARES NO EDIFICIO CINBIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO.Financiamento: Fondos FEDER

Importe de licitación 191.133.-€ (40.137,93.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.400/16

EDIFICIO DO CAMPUS DE AUGA NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE

Importe de licitación 3.424.402,31€ (719.124,49€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 25/04/2016

Exp.nº.401/15

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN EN AULAS DE PINTURA EN PLANTA BAIXA E SEGUNDA DA FACULTADE DE BELAS ARTES

Importe de licitación 115.216,29 (24.195,42)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.401/16

REFORMA E REDISTRIBUCIÓN DE ANDAR NO EDIFICIO CACTI 2 DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 121.530,15€ (25.521,33.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.401/17

EXECUCIÓN DE MODIFICACIÓNS E REFORMAS NAS INSTALACIÓNS ACTUAIS NA NAVE TALLER. EDIFICIO MTI..

Importe de licitación 324.900,66 (68.229,14)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 05/09/2017

Exp.nº.402/11

AMPLIACIÓN DAS AULAS NO EDIFICIO XURÍDICO-EMPRESARIAL DE OURENSE SOBRE A PLANTA BAIXA DE CAFETERÍA

Importe de licitación //283.898,30.-// (//51.101,69.-//€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 19/05/2011

Exp.nº.402/15

MODIFICACIÓNS E REFORMAS NAS INSTALACIOÓNS ACTUAIS, PARA ADAPTACIÓN DE ESPAZOS A NOVAS NECESIDADES DOS GRUPOS DE TRABALLO NO EDIFICIO NOVO CACTI

Importe de licitación 100.000.-€ (21.000.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados