"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Subministracións - Expedientes en Trámite

Exp.nº.08/17

BLOQUE ELECTRO-ÓPTICO (BEO) PARA O DEMOSTRADOR INSTRUMENTAL DE FIRMA INFRARROJA (DIFI) Contrato Ministerio de Defensa. Data límite para executar a aplicación dos fondos. Prazo final de total proxecto: outubro 2019.

Importe de licitación 355.000.-euros (74.550.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 09/05/2017


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados