"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio / Subministracións - Expedientes Rematados

Exp.nº.01/12

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO CON SISTEMA DE MICROANÁLISE E EDS E MICROMANIPULADORES PARA REALIZAR MEDIDAS DE CONDUCTIVIDADE E ÓPTICA DURANTE A OBSERVACIÓN Proxecto MEC (cofinanciado con fondos FEDER ¿ proxecto MAT2010-15374)

Importe de licitación 192.990 euros (34.738,20 euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 17/02/2012

Exp.nº.01/14

3 ESTEREOMICROSCOPIOS E UN SISTEMA DE ANÁLISE DE IMAXE

Importe de licitación 30.000.-euros (6.300.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.01/16

RENOVACIÓN LICENCIA CAMPUS PRODUCTOS MICROSOFOT

Importe de licitación 310.000.-euros (65.100.-euruos)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 01/02/2016

Exp.nº.01/18

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA A INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN DO ATIC

Importe de licitación 120.000 (25.200)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 19/02/2018

Exp.nº.02/13

SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA OS TRES CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 1.893.923,1.-euros (397.723,85.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 15/04/2013

Exp.nº.02/15

ANALIZADOR DE TAMAÑO DE GRANO PARA EL RANGO 300-0,1 MICRÓMETROS (SediGraph® III Plus)

Importe de licitación 63.998.-euros (13.439,58.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados