"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.09/17

EQUIPO DE EXTRACCIÓN Y REACCIÓN ASISTIDA POR MICROONDAS

Importe de licitación 35.000.-euros (7.350.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.302/17

SERVIZO DE TELEFONÍA FIXA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 165.000.-euros (34.650.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 03/04/2017

Exp.nº.301/17

SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO RESPECTUOSO CO MEDIO AMBIENTE DOS ECOSISTEMAS AXARDINADOS, NATURALIZADOS E FORESTAIS DOS CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 590.000.-euros (123.900.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 20/03/2017

Exp.nº.INFORMACION PREVIA 00/17

PERIODO DE CONSULTA AO MERCADO CON CARACTER PREVIO A LICITACION DUN EXPEDIENTE PARA A CONTRATACION DUN APLICATIVO INFORMATICO DE XESTION ECONOMICA

Importe de licitación 0 (0)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Contrato Menor
Fin do prazo de presentación: 18/01/2017

Exp.nº.324/16

IMPLANTACIÓN E PROGRAMACIÓN DUN NOVO PORTAL WEB (CMS) PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 58.500.-euros (12.285.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados