"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.403/17

OBRA DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA ZOOTECA, LITOTECA E HERBARIO NO CAMPUS DE VIGO

Importe de licitación 408.697,23.-€ (85.826,42.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 06/11/2017

Exp.nº.325/17

REALIZACIÓN DUN INFORME DE AUDITORÍA E MEMORÁNDo DE RECOMENDACIONS DAS CONTAS ANUALES DA UNIVERSIDAD DE VIGO DOS ANOS 2017 E 2018

Importe de licitación 69.421,49.-€ (14.578,51.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 26/10/2017

Exp.nº.327/17

SERVIZO DE OPERACIÓN, MANTEMENTO E MELLORA CONTINUA DO CAMPUS MULTIMEDIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 80.000 euros (16.800 euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.404/17

REFORMA DE DOTACIÓN DE INSTALACIÓNS DE INVERNADOIRO NO CAMPUS NORTE DE OURENSE

Importe de licitación 112.580.-€ (23.641,80.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.402/17

AMPLIACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIÓNS PARA A EXPERIMENTACIÓN EN MESOCOSMOS DA ESTACIÓN MARINA DE TORALLA-ECIMAT

Importe de licitación 197.827,36.-€ (41.543,75.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.314/17

SERVIZO DE CAFETERIA E CAFETERÍA - COMEDOR EN DIVERSOS CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO (2 lotes)

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 14/09/2017

Exp.nº.318/17

SERVIZO DE RECOLLIDA E XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO RESPETUOSO CO MEDIO AMBIENTE

Importe de licitación Está desagregado por importes unitarios. Os importes unitarios máximos de licitación para cada concepto son os indicados no anexo 2 do prego de prescricións técnicas. (Cada concepto unitario tiene su IVA correspondiente. Véxase o anexo 2 do prego de prescricións técnicas.)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 25/08/2017

Exp.nº.13/17

ADQUISICION DE ORDENADORES PARA EQUIPAR DESPACHOS DE PDI

Importe de licitación 57500 (12075)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.16/17

ADQUISICION DE LICENZA CAMPUS DE PRODUCTOS ADOBE

Importe de licitación 25.000 (5.250)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados