"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.INFORMACION PREVIA 00/17

PERIODO DE CONSULTA AO MERCADO CON CARACTER PREVIO A LICITACION DUN EXPEDIENTE PARA A CONTRATACION DUN APLICATIVO INFORMATICO DE XESTION ECONOMICA

Importe de licitación 0 (0)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Contrato Menor
Fin do prazo de presentación: 18/01/2017

Exp.nº.324/16

IMPLANTACIÓN E PROGRAMACIÓN DUN NOVO PORTAL WEB (CMS) PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 58.500.-euros (12.285.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.323/16

MANTEMENTO DA REDE DE TELEFONÍA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 58.000.-€ (12.180.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 05/12/2016

Exp.nº.2AE/16

SERVIZO DE CAFETERIA COMEDOR EN DIVERSOS CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO (2 LOTES)

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 11/11/2016

Exp.nº.317/16

MANTEMENTO DA REDE DE COMUNICACIÓNS CORPORATIVA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 59.900.-euros (12.579.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.403/16

LEGALIZACIÓN E ACONDICIONAMENTO DO SÓTANO 2 NO EDIFICIO XURÍDICO-EMPRESAIAL DE OURENSE

Importe de licitación 314.905,10.-€ (66.130,07.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 14/11/2016

Exp.nº.311/16

SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO PARA DESENVOLVER AS ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE HIXIENE INDUSTRIAL E MEDICINA NO TRABALLO ( VIXILANCIA E SAÚDE), ASÍ COMO O APOIO AS RESTANTES ÁREAS PREVENTIVAS ESIXIDAS POLA LEXISLACIÓN VIXENTE

Importe de licitación 390.000.-euros (31.920.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 24/10/2016

Exp.nº.312/16

SERVIZOS DE DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACION DO SISTEMA DE XESTION DE INFORMACION DE LABORATORIO (LIMS) PARA O CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLOXICO Á INVESTIGACIÓN (CACTI)

Importe de licitación 48.500 (10.185)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.305/16

MANTEMENTO DA REDE DE TELEFONÍA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 58.000 (12.180)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 18/08/2016


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados