"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.300/16

UNIDADE TÉCNICA PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE ARQUITECTURA, ENXEÑERÍA E AFÍNS PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 530.000,00€ (111.300,00.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 28/06/2016

Exp.nº.314/16

REDACCIÓN DE PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN E DIRECCIÓN DE OBRA DO EDIFICIO INSTITUCIONAL E DE I+D DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CASCO VELLO

Importe de licitación 103.000.-€ (21.630.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 08/06/2016

Exp.nº.304/16

SERVIZO DE CAMPUS CAMPS NOS CAMPUS DE VIGO, PONTEVEDRA E OURENSE

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.1AE/16

SERVIZO PARA A INSTALACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS E PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN CENTROS E DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

Importe de licitación 8 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 29/03/2016

Exp.nº.303/16

DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA EDIFICIO DO CAMPUS DA AUGA NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE

Importe de licitación 71.900,83€ (15.099,17€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 29/03/2016

Exp.nº.400/16

EDIFICIO DO CAMPUS DE AUGA NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE

Importe de licitación 3.424.402,31€ (719.124,49€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 25/04/2016

Exp.nº.301/16

SERVICIO DE LIMPEZA RESPECTUOSO CO MEDIO AMBIENTE E COA SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL NOS CENTROS E INSTALACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO (2 LOTES)

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 09/05/2016

Exp.nº.01/16

RENOVACIÓN LICENCIA CAMPUS PRODUCTOS MICROSOFOT

Importe de licitación 310.000.-euros (65.100.-euruos)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 01/02/2016


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados