"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.318/17

SERVIZO DE RECOLLIDA E XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO RESPETUOSO CO MEDIO AMBIENTE

Importe de licitación Está desagregado por importes unitarios. Os importes unitarios máximos de licitación para cada concepto son os indicados no anexo 2 do prego de prescricións técnicas. (Cada concepto unitario tiene su IVA correspondiente. Véxase o anexo 2 do prego de prescricións técnicas.)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 25/08/2017

Exp.nº.13/17

ADQUISICION DE ORDENADORES PARA EQUIPAR DESPACHOS DE PDI

Importe de licitación 57500 (12075)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.16/17

ADQUISICION DE LICENZA CAMPUS DE PRODUCTOS ADOBE

Importe de licitación 25.000 (5.250)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.12/17

SISTEMA DE LABORATORIO MÓBIL INTEGRADO NUN VEHÍCULO E CO O EQUIPAMENTO NECESARIO PARA O CONTROL E MANEXO DE EQUIPOS DE MEDIDA EM E IR

Importe de licitación 154.294,00 (32.401,74)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 08/08/2017

Exp.nº.312/17

SERVIZO DE TELEFONÍA MÓBIL DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 338.442,51 (71.072,93)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Acordo Marco
Fin do prazo de presentación: 28/08/2017

Exp.nº.317/17

REDACCIÓN DE PROXECTO E DIRECCIÓN DA OBRA DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO FARADAY NA ETEA

Importe de licitación 167.000 euros (35.070 euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 14/08/2017

Exp.nº.319/17

SERVIZO DE LIMPEZA RESPECTUOSO CO MEDIOAMBIENTE E COA SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL EN DIVERSOS CENTROS E INSTALACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO - 2 LOTES

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 31/07/2017


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados