"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.305/17

SERVIZO DE APOIO PSICOPEDAGÓXICO AOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS CAMPUS DE VIGO E PONTEVEDRA

Importe de licitación 15,91 € /hora (3,34 € / hora)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 15/05/2017

Exp.nº.311/17

REDACCIÓN DE PROXECTO DE EXECUCIÓN E DIRECCIÓN DE OBRA DO CENTRO CIENTÍFICO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (CACTI). MÓDULO AMS

Importe de licitación 40.000.-€ (8.400.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 26/05/2017

Exp.nº.315/17

SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO MEDIOAMBENTE E COA SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL EN DIVERSOS CENTROS E INSTALACIÓNS DA UNVIVERSIDADE DE VIGO - 7 LOTES

Importe de licitación 7 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 31/05/2017

Exp.nº.308/17

SERVIZO DE FORMACIÓN TEATRAL E ORGANIZACIÓN DE MOSTRAS DE TEATRO NOS CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE VIGO ( 2 LOTES)

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 10/05/2017

Exp.nº.304/17

SERVIZO DE APOIO TÉCNICO E PROFESIONAL ÁS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE

Importe de licitación 28 € por enquisa (máximo 8.000 encuestas) Gasto máximo autorizado: 448.000.-euros (5,88 € por enquisa Gasto máximo autorizado: 94.080.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 22/05/2017

Exp.nº.313/17

SERVIZO DE MANTEMENTO E SOPORTE DO PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS MILLENIUM

Importe de licitación 56.180.-€ (11.797,80.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.307/17

DESENVOLVEMENTO DUN NOVO APLICATIVO DE XESTIÓN ECONÓMICA PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO-NOVO XESTICONTA

Importe de licitación 300.000.-€ (63.000.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 22/05/2017

Exp.nº.08/17

BLOQUE ELECTRO-ÓPTICO (BEO) PARA O DEMOSTRADOR INSTRUMENTAL DE FIRMA INFRARROJA (DIFI) Contrato Ministerio de Defensa. Data límite para executar a aplicación dos fondos. Prazo final de total proxecto: outubro 2019.

Importe de licitación 355.000.-euros (74.550.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 09/05/2017


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados