"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.319/17

SERVIZO DE LIMPEZA RESPECTUOSO CO MEDIOAMBIENTE E COA SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL EN DIVERSOS CENTROS E INSTALACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO - 2 LOTES

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 31/07/2017

Exp.nº.400/17

EDIFICIO INSTITUCIONAL E DE I+D DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CASCO VELLO

Importe de licitación 1.738.618,56.-€ (365.109,90.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 04/07/2017

Exp.nº.309/17

DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA EDIFICIO INSTITUCIONAL E DE I+D DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CASCO VELLO

Importe de licitación 72.000.-€ (15.120.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 23/06/2017

Exp.nº.316/17

SERVIZO DE SECUENCIACIÓN MASIVA DE XENOMAS COMPLETOS TUMORALES HUMANOS

Importe de licitación 1.500 € (315 €)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 15/06/2017

Exp.nº.306/17

SERVIZO DE ANÁLISE DE SECUENCIACIÓN DE XENOMA DE REFERENCIA E DE TRANSCRIPTOMAS-FINANCIADO POLA AXENCIA EXECUTIVA DO CONSELLO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERCEA) NO MARCO DA CONVOCATORIA ERC STARTING GRANT DO PROGRAMA HORIZON 2020 DA COMISIÓN EUROPEA

Importe de licitación Actividades A e B (100.000 euros) Actividad C (...100X coverage...) (3.600 euros) Actividad C (... 35X coverage...) (1.200 euros) (Actividades A e B (21.000 euros) Actividade C (...100X coverage...) (756 euros) Actividade C (... 35X coverage...) (252 euros))
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 24/05/2017

Exp.nº.305/17

SERVIZO DE APOIO PSICOPEDAGÓXICO AOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS CAMPUS DE VIGO E PONTEVEDRA

Importe de licitación 15,91 € /hora (3,34 € / hora)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 15/05/2017

Exp.nº.311/17

REDACCIÓN DE PROXECTO DE EXECUCIÓN E DIRECCIÓN DE OBRA DO CENTRO CIENTÍFICO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (CACTI). MÓDULO AMS

Importe de licitación 40.000.-€ (8.400.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 26/05/2017

Exp.nº.315/17

SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO MEDIOAMBENTE E COA SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL EN DIVERSOS CENTROS E INSTALACIÓNS DA UNVIVERSIDADE DE VIGO - 7 LOTES

Importe de licitación 7 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 31/05/2017


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados