"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.311/16

SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO PARA DESENVOLVER AS ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE HIXIENE INDUSTRIAL E MEDICINA NO TRABALLO ( VIXILANCIA E SAÚDE), ASÍ COMO O APOIO AS RESTANTES ÁREAS PREVENTIVAS ESIXIDAS POLA LEXISLACIÓN VIXENTE

Importe de licitación 390.000.-euros (31.920.-euros)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 24/10/2016

Exp.nº.312/16

SERVIZOS DE DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACION DO SISTEMA DE XESTION DE INFORMACION DE LABORATORIO (LIMS) PARA O CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLOXICO Á INVESTIGACIÓN (CACTI)

Importe de licitación 48.500 (10.185)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.305/16

MANTEMENTO DA REDE DE TELEFONÍA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 58.000 (12.180)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 18/08/2016

Exp.nº.307/16

SERVICIO DE IMPRESIÓN E PERSONALIZACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS, SUPLEMENTO EUROPEO Ó TÍTULO, TÍTULOS PROPIOS E OUTROS EXPEDIDOS POLA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación a. Fabricación soporte inerte títulos oficiales: 1,10.-€ b. Impresión y personalización de título universitario oficial: 13.-€ c. Impresión emblemas en interuniversitarios: 3,90.-€ d. Diligencia por doble especialidad: 5,85.-€ e. Suplemento europeo al título del Real Decreto 1044/2003: 4,85.-€ f. Suplemento europeo al título del Real Decreto 22/2015: 5,00.-€ g. Título propio y/o diploma: 3,90-€ (a. Fabricación soporte inerte títulos oficiais: 0,23.-€ b. Impresión e personalización de título universitario oficial: 2,73.-€ c. Impresión emblemas en interuniversitarios:0,82.-€ d. Dilixencia por sobre especialidade: 1,23.-€ e. Suplemento europeo ó título del Real Decreto 1044/2003: 1,02.-€ f. Suplemento europeo ó título do Real Decreto 22/2015: 1,05.-€ g. Título propio e/ou diploma: 0,82.-€ )
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 01/08/2016

Exp.nº.402/16

Ampliación do aparcadoiro de Ciencias da Educación e do Deporte no Campus Universitario de Pontevedra

Importe de licitación 77.974,88.-€ (16.374,42.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.310/16

SERVIZO DE APOIO PSICOPEDAGÓXICO AOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO ( 2 LOTES).LOTE 1 CAMPUS DE VIGO E CAMPUS DE PONTEVEDRA. LOTE 2 CAMPUS DE OURENSE

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 04/07/2016

Exp.nº.401/16

REFORMA E REDISTRIBUCIÓN DE ANDAR NO EDIFICIO CACTI 2 DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 121.530,15€ (25.521,33.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.300/16

UNIDADE TÉCNICA PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE ARQUITECTURA, ENXEÑERÍA E AFÍNS PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 530.000,00€ (111.300,00.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 28/06/2016

Exp.nº.314/16

REDACCIÓN DE PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN E DIRECCIÓN DE OBRA DO EDIFICIO INSTITUCIONAL E DE I+D DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CASCO VELLO

Importe de licitación 103.000.-€ (21.630.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 08/06/2016


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados