"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.P6/18

PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA O PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 141919,92 (0)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 16/04/2018

Exp.nº.03/18

ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA A ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS DE TORALLA

Importe de licitación 26.261,02 (5.514,81)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 22/03/2018

Exp.nº.308/18

SERVIZO DE AXENCIA DE VIAXES

Importe de licitación 3 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Acordo Marco
Fin do prazo de presentación: 10/04/2018

Exp.nº.300/18

SERVIZO DE IMPRESION E PERSONALIZACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS, SUPLEMENTO EUROPEO AO TÍTULO, TÍTULOS PROPIOS, DIPLOMAS Y OTROS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO

Importe de licitación 1.- Impresión e personalización de título universitario oficial (no conxunto): 14,10 € 2.- Impresión e personalización de título universitario oficial (conxunto): 18 € 3.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 1044/2003: 4,85 € 4.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 22/2015: 5 € 5.- Titulo propio e/o diploma: 3,90 € (1.- Impresión e personalización de título universitario oficial (no conxunto): 2,96 € 2.- Impresión e personalización de título universitario oficial (conxunto): 3,78 € 3.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 1044/2003: 1,02 € 4.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 22/2015: 1,05 € 5.- Titulo propio e/o diploma: 0,82 €)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 09/04/2018

Exp.nº.304/18

SERVIZO DE MODELOS EN VIVO PARA A FACULTADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 38 euros/hora (7,98 euros/hora)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 30/04/2018

Exp.nº.307/18

REDACCIÓN DE PROXECTO E DIRECCIÓN DE OBRA DO CAMBIO DE CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO MIRALLES

Importe de licitación 59.900.-€ (12.579.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.303/18

XESTIÓN INTEGRA DA ESCOLA INFANTIL DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CAMPUS DE OURENSE

Importe de licitación 1.200 EUROS CANON BIANUAL (252.- EUROS)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 28/02/2018

Exp.nº.P3/18

SEGURO DE ACCIDENTES PARA OS ALUMNOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación O importe máximo de licitación (prima anual por alumno) refírese a modalidade 1, e é de 1,3 euros (recargos e impostos engadidos). O importe a aboar por cada alumno é de 10,7 euros na modalidade 2 manténdose inalterable durante toda a duración inicial do contrato, ou de se-lo caso, das súas prórrogas. (0,00)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 23/02/2018

Exp.nº.P4/18

PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVÍL PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 56.000.-€ (todos os impostos incluídos) (0,00.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 19/02/2018

Exp.nº.01/18

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA A INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN DO ATIC

Importe de licitación 120.000 (25.200)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 19/02/2018


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados